Åk 6–9
 

1.2 Historik
Sannolikhetsläran kom från början till för att man skulle kunna bestämma och beskriva osäkerhet vid olika händelser. Man studerade olika utfall av händelser.

Första gången man talade om sannolikhet inom matematiken var på 1500- och 1600-talet i Italien och Frankrike, och det var i samband med hasardspel.

Den första person som skrev en bok om sannolikhetslära var italienaren Gerolamo Cardano, och det var i mitten av 1500-talet.

Dagens definition (du hittar den på sidan 2.1) kom till 1654, och den utformades av de franska matematikerna Pascal och Fermat.

Andrej Kolmogorov (1903-87), sovjetisk matematiker och professor vid universitetet i Moskva anses vara världens hittills främste sannolikhetsteoretiker. Han har gjort stora insatser på skolområdet inom sannolikhetsläran.